این دستگاه یک ترمینال I/O باینری همه کاره و ساده برای سیستم اتوماسیون پست ها (SAS) می­باشد. این تجهیز با پیغام های IEC61850  GOOSE ارتباط برقرار می­کند، بنابراین با طیف وسیعی از ابزارهای الکترونیکی هوشمند ( IED) و یا  دستگاه تست CMC که روش GOOSE را پشتیبانی می کنند، ارتباط دارد. همچنین می توان ISIO200 را به عنوان یک تجهیز در SAS جهت بکاربردن سیگنال های باینری اضافی، ادغام کرد و یا از آن در ترکیب با یک دستگاه تستCMC  جهت گسترش قابلیت I/O استفاده کرد.

 دانلود کاتالوگ

ویژگیهای کلیدی

  • تست طرح های حفاظتی پیچیده با تجهیزات CMC
  • کنترل از راه دور خروجی های باینری
  • نمایش تایم اوت های GOOSE و کارکرد نادرست کنتاکت آلارم استفاده شده
  • تجمیع تجهیزات رایج با سیستم های IEC 61850

گالری تصاویر

ISIO 200 Gallery 1
ISIO 200 Gallery 2
ISIO 200 Gallery 3
ISIO 200 Gallery 4
ISIO 200 Gallery 5

iran  iran