CMControl

CMControl به عنوان کنترل کننده تجهیزات تست CMC به عنوان جایگزینی برای رایانه می­باشد که مخصوص تست با سرعت بالا طراحی شده است. این تجهیز هم قابل نصب روی تجهیز اصلی CMC و هم می توان به صورت مستقل مورد استفاده قرار گیرد.

CMControl توانایی کاربرد در موارد ذیل را خواهد داشت:

  • تست تجهیزات حفاظتی: CMControl P
  • تست سکسیونر یا ریکلوزر: CMControl R

دو ورژن متفاوت نرم افزاری متفاوت، این قابلیت را برای این تجهیز فراهم آورده است که هر دو زمینه اصلی کاربرد را در خود داشته باشد. همچنین این قابلیت فراهم گردیده است تا با تلفیق هر دو بسته نرم افزاری توانایی هر دو کاربرد فراهم گردد.

CMControl به 2 صورت در دسترس میباشد:

  • CMControl-6 for CMC 356, CMC 256plus, CMC 256-6
  • CMControl-3 for CMC 353, CMC 310.
CMControl R دانلود کاتالوگ

CMControl P دانلود کاتالوگ

ویژگیهای کلیدی

  • قابلیت کاربرد بسیار سریع برای مواردی تست
  • رابط کاربری بسیار آسان
  • دکمه چرخنده برای وارد کردن قادیر خروجی
  • انعطاف پذیری در نصب
  • قابلیت ارتباط از طریق USB

گالری تصاویر

CMControl P Gallery 1
CMControl P Gallery 2
CMControl P Gallery 3

iran  iran