RelaySimTest

یک نرم افزار منحصر به فرد جهت تست حفاظت بر اساس سیستم با استفاده از یک یا چند تجهیز CMC است. تست های کاربردی این نرم افزار می تواند خطاهای ایجاد شده در طول محاسبات و همچنین تنظیمات رله و یا شمای حفاظتی را آشکار سازد.

رله های حفاظتی پیشرفته، از الگوریتم‌های پیچیده‌ای منطبق با شبکه و خطاها استفاده می‌کنند. تست‌ فانکشن های ساده اغلب برای تست بعضی رله ها کافی نیستند، از این رو RelaySimTest این مشکلات جدید را با شبیه سازی گذرای سمت Primary شبکه قدرت پوشش می‌دهد. تست های کاربردی کاملاً مجزا از نوع رله و پارامترهای سازندگان هستند. رفتار حفاظتی تنها چیز یست که به حساب می­آید.

 بوسیله این نرم افزار می توان تمام CMC های متصل شده جهت انجام آزمایش را فقط با یک رایانه کنترل نمود.  CMCهای دور از هم را می توان توسط یک اتصال اینترنتی ساده نیز کنترل کرد.

 دانلود کاتالوگ

ویژگیهای کلیدی

  • تست های سیستمی طرح های حفاظتی مستقل از انوع رله و سازندگان آن‌
  • تست های توزیع شده به راحتی توسط کنترل چند CMC با یک اپلیکیشن و یک اتصال اینترنتی انجام می شود.
  • تست فانکشن رله های پیشرفته، ) مانند نوسانات توان، خطاهای زمین گذرا و... (

گالری تصاویر

Csm RelaySimTest Overview Fda293f36e
Relaysimtest Gallery 1 (1)
Relaysimtest Gallery 2 (1)

iran  iran