CMC 850 اولین تجهیز تست حفاظتی است که به استاندارد IEC 61850 اختصاص داده شده است. تمرکز این تجهیز بر راهکارهای ارتباطی Real Time  مکانیسم­های GOOSE و Sample Values است تا با دستگاه های تحت تست ارتباط برقرار کند.

همچون دیگر مجموعه تست‌های CMC،تجهیز CMC850 با استفاده از نرم افزار ارتقاء یافته Test Universe  قابل کنترل است.این تجهیز همچنین توابع قابل دسترسی متعددی را از طریق دسترسی آسان به جستجوگر web  استاندارد به آسانی فراهم خواهد نمود.

CMC 850 تجهیزی سبک و کوچک می­باشد که به دلیل تمرکز آن بر ابزار IEC 61850، نیازی به ورودی و خروجی‌های باینری و تقویت کننده‌های رایج سیگنال‌های ثانویه نیست.

 دانلود کاتالوگ

ویژگیهای کلیدی

  • اندازه کوچک و وزن سبک به دلیل تمرکز بر کاربردهای استاندارد IEC 61850
  • آماده برای کاربرد نرم افزارهای:OMICRON CONTROL CENTER, IEC 61850 CONFIGUARATION MODULEs, IEDSCOUT, و غیره
  • اعمال توابعی سازگار با جستجوگر استاندارد WEB
  • عملکرد نرم افزار Test Univers
  • 12 خروجی آنالوگ سطح پایین مانند دستگاه های شبیه سازی با ورودی های سطح پایین

گالری تصاویر

CMC 850 Gallery 1
CMC 850 Gallery 2
CMC 850 Gallery 3
CMC 850 Gallery 4

iran  iran