SVScout

نرم افزار SVScout مقادیر نمونه گیری شده را برای مهندس پست  و توسع دهنده IED نمایان می کند.  یک کارکرد مهم SVScout تست واحد های در حال ادغام با استفاده از مقایسه دو SVScout است. اندازه گیری دقیق زمان سنکرون شدن واحد های در حال ادغام برای توسعه دهندگان مفید است.

SVScout بر SVScout های واحد های در حال ادغام صحه گزارده و شکل موج ولتاژها و جریان های اولیه را در نمای اسیلوسکوپی نشان می دهد. جزئیات مقادیر روی منحنی ها  می توانند مورد مراجعه قرار گرفته  و با هم مقایسه شوند. مقادیر RMS و زاویه فاز ها از مقادیر نمونه برداری شده محاسبه شده در دیاگرام فازوری و جدول اندازه گیری نشان داده می شوند.

 مقادیر نمونه برداری شده می توانند در فایل های COMTRADE برای تحلیل عمیق تر ذخیره شوند. کارکرد های ویژه جزئیات بیشتری را مانند دیکد جزئیات را فراهم می نماید.

ترافیک شبکه در فایل های PCPA ذخیره شده و می توان در SVScout باز کرد تحلیل نمود اگر بصورت آنلاین برسد.

 دانلود کاتالوگ

ویژگیهای کلیدی

  • ارزیابی همزمان از مقادیر نمونه برحسب استاندارد IEC 61850
  • محاسبه مقادیر موثر و زاویه فازها
  • نمایش دیاگرام فازور
  • ثبت مقادیر نمونه درفرمت COMTRADE
  • ارائه خلاصه گزارش قابل پرینت از اطلاعات اصلی یک اندازه گیری
  • اطلاعات جز به جزء راجع به یک Sampled Value انتخاب شده
  • آنالیز زمان توزیع

کاربرد ها

  • ادغام واحد توسعه
  • ادغام واحد ارزیابی
  • راه اندازه سیستم

گالری تصاویر

SVScout Gallery 1
SVscout Gallery 2
Csm SVScout Overview

iran  iran