DANEO 400

این دستگاه، یک سیستم ترکیبی اندازه گیری برای ثبت و تحلیل تمامی سیگنال­های معمول (ولتاژ – جریان و ...) و پیام های ارتباطی در یک پست است. این تجهیز سیگنال های هر دو محیط را اندازه گرفته و اطلاعاتی را برای تنظیم بهینه آنها فراهم می نماید.  اتفاقات رخداده در پست توسط این تجهیز بوسیله اخذ وضعیت های کارکردی و مخابراتی پیگیری می شود.

کنترل این دستگاه توسط بسته نرم افزاری DANEO Control PC Software انجام می­پذیرد.

 دانلود کاتالوگ

ویژگیهای کلیدی

  • اندازه گیری ترکیبی سیگنال های آنالوگ / باینری و ترافیک شبکه
  • ثبت توزیع شده با چند دستگاه سنکرونیزه شده
  • تعریف ارتباط IEC 61850 برپایه اطلاعات SCL
  • رویت زنده اندازه گیری ها و پیام های IEC 61850
  • اندازه گیری تاخیرهای انتشار
  • جمع آوری و منظم کردن نتایج بدست آمده

گالری تصاویر

DANEO 400 Gallery 1
DANEO 400 Gallery 2
DANEO 400 Gallery 3

iran  iran