Image

خدمات تست و راه اندازی

پیرو درخواست های مکرر مشتریان جهت انجام خدمات تست و راه اندازی توسط نمایندگی کمپانی OMICRON در ایران و با توجه به حضور نیروهای متخصص در تیم شرکت بهگام فرایند نوین و همچنین مجهز بودن تیم اجرایی به دستگاه های مورد نیاز تست، خدمات ذیل به مشتریان عزیز ارایه می گردد:

پروژه های تکمیل شده

  1. تست کنتور، CT  و PT  - برق منطقه ای تهران
  2. تست رله های Micom - پست پرنیان پرند
  3. تست رله های Vamp-  فیدرkV 20- پست قیطریه - تهران
  4. تست رله های Micom-  پست  400/230  امین الاشراقی  (تهرانپارس) – تهران
  5. تست رله های Micom - پست 63/20 kV آمل
  6. تست تانژانت دلتا- پست 63/20 kV قایم مقام – تهران
  7. تست تانژانت دلتا- پست 63/20 kV بهار – تهران
  8. تست تانژانت دلتا- ترانسفورماتور نیروگاهی – نیروگاه پره سرگیلان
  9. تست تانژانت دلتا- ترانسفورماتور نیروگاهی – بوشهر
  10. تست CT - پست 230/63/20 kV – خلخال

iran  iran