Protection Testing Library PTL

تکنولوژی نرم افزار OMICON مشتمل برا مرکز کنترل OMICRON ، XRIO و LinkToXRIO این قابلیت را برای کاربرها فراهم می­نماید که های خاصی را ایجاد کند  که  به صورت اتوماتیک با تنظیمات رله تطبیق پیدا می­کند. این عملکرد اساس فن آوری کتابخانه تست حفاظت (PTL) است که یک کتابخانه نمونه تست برای گستره وسیعی از رله‌های حفاظتی است. استفاده از PTL صرفه جوئی قابل ملاحظه ای را در زمان نتیجه می دهد.

قالبهای پیش فرض موجود در PTL شامل کاملترین پلان های تست برای تمام فانکشن های حفاظتی مهم، مبدل‌های XRIO و فیلترهای پارامترهای وارد شده هستند. مبدل‌های XRIO مشخصه های حفاظتی و تولرانسها را براساس پارامترها و اطلاعات فنی آورده شده در کتابچه راهنمای تجهیز حفاظتی مدلسازی می­کنند. دستیابی به یک تنظیم خاص بسیار آسان است زیرا ساختار پارامترها شبیه به نرم افزار رله شبیه سازی شده اند. بعلاوه، فیلترهای ویژه امکان ورود تنظیمات رله به صورت مستقیم از نرم افزار سازنده رله می دهد.

نمونه تست ها توسط کارشناسان OMICRON و متخصصین خارجی توسعه یافته‌اند. محتوای کتابخانه به صورت مستمر گسترش داده شده  و ارتقاء می‌یابد. بنابراین کاربرهای PTL به صورت گسترده این قابلیت را خواهند داشت تا از این دانش کاربردی استفاده کنند.کتابخانه نمونه تست ها  هم به صورت DVD و هم به صورت قابل دانلود از طریق اینترنت از قسمت Customer Area از سایت OMICRON خواهد بود.

 دانلود کاتالوگ

ویژگیهای کلیدی

  • مشخصه های کلیدی کتابخانه قالبهای پیش فرض(PTL)
  • مبدل‌های XRIO و نقشه های از پیش تهیه شده تست برای کاهش زمان تست به مقدار بسیار زیاد
  • انتقال اتوماتیک و دستی تنظیمات رله به صورت مستقیم از نرم افزار سازنده رله
  • ارتقاء مستمر کتابخانه
  • قابلیت تنظیم دلخواه قالبهای پیش فرض و مبدل های XRIO

گالری تصاویر

PTL Gallery 1
Csm PTL Gallery 2 Fbcbbed5fa
Csm PTL Overview

iran  iran