Primary Test Manager PTM

این نرم افزار از شما در طول تست های ردیابی شناسایی ببریکرها، ترانس های ولتاژ و جریان، ترانسفورماتورهای قدرت و تجهیزات مرتبط مانند بوشینگ ها و OLTC ها پشتیبانی می نماید.

PTM تجهیزات CPC 100/80، CIBANO 800، FRANEO 800، TESTRANO 600 و DIRANA کار را اجرا نموده و شما را در تمام مراحل انجام تست بوسیله دیاگرام های سیم بندی و دیگر امکانات راهنمایی می نماید. تست ها می توانند به صورت خودکار مطابق با استانداردهای بین المللی IEEE و IEC انجام شوند.

یک پایگاه داده بسیار کارا از مدیریت صحیح پلان های تست اطمینان حاصل نموده و با استفاده از از ماژول PTM DataSync کاربران می توانند پایگاه داده خودشان را یک سرور مرکزی سنکرونایز کرده و اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند.

ویژگیهای کلیدی

  • تولید پلان های تست خاص شامل دیاگرام های سیم بندی
  • ارزیابی خودکار مطابق استانداردهای صنایع
  • ارزیابی یکپارچه تجهیز با استفاده از یک پایگاه داده بسیار کارا
  • گزارش دهی جامع
  • محیط های ورود و خروج و انتقال داده

کاربرد ها

  • تست های شناسایی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از CPC 100/80، TESTRANO 600، DIRANA، FRANEO 800
  • تست های شناسایی ترانسفورماتورهای جریان با استفاده از CPC 100، DIRANA،
  • تست های شناسایی ترانسفورماتورهای ولتاژ با استفاده از CPC 100، DIRANA،
  • تست های شناسایی کلیدهای قدرت با استفاده از CPC 100 و CIBANO 500

گالری تصاویر

14 Primary Test Manager PTM
PTM Gallery 1
PTM Gallery 2
PTM Gallery 4

iran  iran