PDL 650

برای انجام فعالیت های تعمیراتی دانستن مکان خطا ضروری است. عیوب پیشرونده معمولا دارای میزانی از تخلیه جزئی هستند و این پدیده منجر به انتشار پالسهای الکتریکی و سیگنالهای صوتی در همان زمان می شود.

تجهیز PDL 650 سیگنال های صوتی را را بوسیله چند سنسور دریافت کرده و با کمک نرم افزار موجود مکان خطا را با استفاده از اختلاف زمان رسیدن این سیگنالها تعیین می نماید. در آخر مکان خطا در یک مدل سه بعدی از ترانسفورماتور نمایش داده می شود.

 دانلود کاتالوگ

ویژگیهای کلیدی

  • بسیار کارا است زیرا نوع تعمیرات و ملزومات با دانستن مکان خطا قابل پیش بینی خواهد بود
  • گزارش دهی و ثبت آسان
  • ایمنی بالا بدلیل جداسازی اپراتور از ولتاژ بالا
  • مناسب و راحت بدلیل وزن پایین و سایز کوچک و استفاده از باتری

کاربرد ها

  • شرکت های سازنده ترانسفورماتور
  • نگهداری های سالانه ترانسفورماتور
  • مکانیابی خطا قبل از تعمیرات مورد نیاز

 

iran  iran