OMS 800 System

سیستمOMS 800  جهت انجام تست PD بعد از نصب یا پایش پیوسته سیستم های کابل فشار قوی XLPE هم در تونل های زیرزمینی و هم در کابل های دفن شده به کار می رود و می تواند تخلیه جزئی را در کابل و تجهیزات جانبی بصورت لحظه ای آشکارسازی و مکان یابی نماید.

ویژگیهای کلیدی

  • پیش-پردازش هوشمند داده ها توسط واحد متمرکز کننده
  • جداسازی پیشرفته داده ها توسط ارزیابی چند کانال همزمان (3PARD) و چند طیفی (3CFRD)
  • پس-پردازش داده ها توسط سیستم خبره جهت بدست آوردن اطلاعات مفید در رابطه با وضعیت عایق
  • سنسورهای HFCT مختلف برای نصب در نقاط Grounding و جعبه های Cross-bonding

کاربرد ها

  • پایش و مانیتورینگ پدیده تخلیه جزئی در سیستم های کابل
  • نگهداری تجهیزات فشار قوی

گالری تصاویر

OMS 800 Gallery 1
OMS 800 Gallery 2 (1)
OMS 800 Gallery 3
OMS 800 Gallery 4

iran  iran