DIRANA

 

این تجهیز وضعیت عایقی سیستم های فشار قوی مانند ترانسفورماتورها، بوشینگ­ها، کابل­ها و ژنراتورها را با روش پاسخ دی الکتریک بررسی می­کند. با روش پاسخ فرکانسی عایقی این تجهیز می­تواند میزان رطوبت عایق های کاغذ-روغن را به صورتی غیر مخرب اندازه گیری نماید. نتایج اندازه­گیری بر اساس استانداردIEC 60422 و در بازه "خشک" تا "خیلی مرطوب" دسته بندی میشوند. DIRANA  از دو روش PDC  و FDS   استفاده کرده و زمان اندازه گیری را تا 50% کاهش میدهد.

 دانلود کاتالوگ

ویژگیهای کلیدی

  • اندازه گیری سریع و کاهش زمان تست
  • دیاگرام های دقیق اتصالات سیم بندی صحیح برای اندازه­ گیری­ های مختلف
  • تعیین مقدار رطوبت موجود توسط نرم افزار DIRANA
  • ارزیابی ترانسفورماتور های خیلی خشک به خاطر گستره فرکانسی از 5 kHz تا 10 µHz

کاربرد ها

  • آنالیز میزان رطوبت عایق های کاغذ-روغن ترانسفورماتورهای قدرت، بوشینگها، ژنراتورها، موتورها و عایق کابل ها
  • اندازه گیری ضریب تلفات/توان و ظرفیت خازنی ترانسفورماتورهای قدرت، بوشینگها، ژنراتورها، موتورها و عایق کابل ها

گالری تصاویر

DIRANA Gallery 1
DIRANA Gallery 2
DIRANA Gallery 3
DIRANA Gallery 4
DIRANA Gallery 5

 

لوازم جانبی

TMDRA 100

TMDRA 100 تجهیز جانبی دستگاه DIRANA  است که منحنی های پاسخ دی الکتریک ترانسفورماتور های قدرت را شبیه سازی می کند. از این رو کاربر می تواند بدون اینکه تجهیز تست واقعی داشته باشد نرم افزار را آموزش بببیند. از این تجهیز می توان جهت اندازه گیری دو کانال نیز استفاده کرده و بطور مستقیم به DIRANA  اتصال یابد.

 ویژگی های کلیدی

  • جعبه اندازگیری مشابه با مدل ترانسفورماتور
  • کوچکی و وزن کم

کاربردها

  • شبیه سازی منحنی های پاسخ دی الکتریک
  • آموزش نرم افزار DIRANA  بدون داشتن تجهیز تست
 دانلود کاتالوگ

iran  iran