سمینار و نمایشگاه ها 


آموزش و اطلاع رسانی‌ : ما به عنوان جزئی از صنعت کشور خود را موظف به تلاش برای توسعه دانش فنی جامعه صنعتی ایران می‌دانیم و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نکرده و نخواهیم کرد. به همین سبب تاکنون سمینار و نمایشگاه های مختلفی را با محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی برای کارشناسان صنایع مختلف برگزار کرده‌ایم.

 

سال 1397 

بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

سال 1396

بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

اولین کنفرانس خطایابی تجهیزات فشارقوی OMICRON

سی و دومین کنفرانس بین المللی برق (PSC)

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور – نیروگاه طرشت

سمینار آموزشی دستگاه TESTRANO 600 – برق منطقه ای خوزستان

بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

سمینار بازرسان فنی مجتمع گاز پارس جنوبی

سال 1395

سومین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور – نیروگاه طرشت

سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق (PSC)

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

سمینار آموزشی – پتروشیمی تبریز

سمینار آموزشی – برق منطقه ای گیلان

 
سال 1394

سمینار مانیتورینگ – نیروگاه طرشت

دومین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور – نیروگاه طرشت

سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC)

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

سال 1393

بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC)

اولین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور – نیروگاه طرشت

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

سمینار آموزشی – برق منطقه ای زنجان

سال 1392

نمایشگاه بین المللی برق

سمینار OMICRON - تهران

سال 1391

سمینار گردهمایی متخصصین کشور

سال 1390

سمینار OMICRON - اصفهان

 

 

iran  iran